حسین خدایاری

حسین خدایاری

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

طراح سایت (مدیریت سیستم محتوا، WordPress)

بهینه سازی سایت (seo)

فعال بازار بورس