تامین تجهیزات و مجری پروژه بیمارستان نود و شش تختخوابی مینودشت استان گلستان سال ۱۳۹۳

اجرای ۳۰۰۰۰ متر مربع سقف بیمارستان شهدای تجریش سال ۱۳۹۴-۱۳۹۶

مجری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه طرح و توسعه بیمارستان شهدای تجریش (بیست هزار متر مربع) – قرارگاه سازندگی خاتم، ۱۳۹۵