طراحی تاسیسات الکتریکی و سیستم اعلام حریق تحت شبکه پروژه پالایشگاه بانیاس سوریه. سال ۱۳۸۴

طراحی و اجرای عملیات نوسازی تاسیسات الکتریکی سالنهای شرکت نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا تهران – ۱۳۸۳-۱۳۸۵

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان- سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶

مجری تاسیسات الکتریکی پروژه های شرکت سازه پایدار قرن (وابسته به بنیاد تعاون ناجا)

طراح و مجری تاسیسات الکتریکی پروژه ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا. سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱

طراح و مجری تاسیسات الکتریکی پروژه احداث ساختمان پلیس فتا. سال ۱۳۹۲-۱۳۹۴

تاسیسات الکتریکی پروژه پارکینگ طبقاتی معاونت اجتماعی ناجا سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱

تامین و اجرای الکتریکال برج های مسکونی چهارصد واحدی آفتاب کن (موسسه ملل) ۱۳۹۶

بازرگانی و خرید و فروش تجهیزات الکتریکی تحت برند الکترو تجهیز – لاله زار تهران – سال ۱۳۸۹ تاکنون