تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تهویه نمایشگاه بین المللی ج.ا.ا – تهران – سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برج مسکونی همایون ولنجک (شرکت بناسازان– وابسته به بانک پاسارگاد) ۱۳۹۶