مطالعات فاز صفر و تهیه پروپوزال، امکان سنجی و طراحی پروژه احداث نمایشگاه بین المللی همدان – سال ۱۳۸۷

–        – پروژه های مجتمع تجاری اداری برج طوبی شهرک غرب، عقیدتی سیاسی ناجا، مجتمع فرهنگی مالک اشتر، کوثر ۱۷، مجموعه آسایشگاه و رستوران و آشپزخانه صنعتی و مسجد. سال  ۱۳۸۶-۱۳۸۹

اجرای دیوار حائل و برشی پروژه طوبی تهران سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳

اجرای اسکلت بتنی هایپر مارکت استان البرز – محمد شهر سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

اجرای اسکلت بتنی مسجد قمر بنی هاشم تهران سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

تامین و اجرای پروژه بازار آهن تبریز (شرکت بناسازان– وابسته به بانک پاسارگاد) ۱۳۹۶

اجرای اسکلت بتنی هتل عرفان شهرک امید تهران سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸