خطوط لوله نفت و گاز و پتروشیمی (پایپینگ) و ساخت مخازن GRP و فلزی در مقاطع مختلف

تهیه و اجرای تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

عیب یابی و تعمیر و توسعه تاسیسات صنعتی و خطوط تولید

تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریک و مکانیک ساختمان

طراحی و اجرای موتور خانه، استخر، تصفیه خانه و تاسیسات زیر بنایی شهری