شرکت آدیش راد تدبیر به شماره ثبت ۴۵۱۰۸۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال و با همکاری و هم اندیشی اعضای توانمند و مجرب با هدف طراحی، تامین تجهیزات و اجرای ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه های ساختمانی و صنعتی اقدام به فعالیت نموده است.

این شرکت کلیه مراحل طراحی، تامین تجهیزات و اجرا و تامین مالی پروژه های خود را به صورت صفر تا صد انجام میدهد.

چابکی و انعطاف پذیری در شرکت آدیش راد تدبیر باعث شده در مدت کوتاه فعالیت خود بتواند در پروژه های نیروگاهی، بیمارستانی، کارخانجات صنعتی و ساختمان های اداری تجاری و مسکونی در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نموده و رضایت کارفرماهای معتبری را جلب کند.

دکتر امیر گنجی