رزومه

شرکت آدیش راد تدبیر با اتکاء به توان مالی و مدیران با تجربه و متعهد در طول مدت فعالیت خود در پروژههای مختلف عملیاتی و اجرایی با کارفرماهای مختلف سازمان ها وشرکتها و موسسات دولتی و خصوصی درراستای فعالیتها و تواناییهای موجود پروژه ها ی زیادی را به انجام برساند.

عملیات تجهیزات الکتریکی بلوک A، پروژه بیمارستان شهداء تجریش

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء

محل پروژه : شهر تهران –میدان قدس

مدت پروژه : کمتر از یکسال

تأمین و تجهیزات و اجرای تأسیسات الکتریکال همایون ولنجک

کارفرما : گروه عمران و مسکن بانک پاسارگاد

محل پروژه : شهر تهران – منطقه ولنجک

مدت پروژه : بیش از یکسال

پروژه تغذیه پخش مشترکات  نیروگاه تولید همزمان آب و برق قشم

کارفرما : گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

محل پروژه : منطقه آزاد جزیره قشم – نیروگاه تامین برق و آب

مدت پروژه : بیش از یکسال

تأمین ترانسفورماتور۶۰۰۰ کیلو ولت آمپر نیروگاه جزیره قشم

کارفرما : گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

محل پروژه : منطقه آزاد جزیره قشم – نیروگاه تامین برق و آب

مدت پروژه : بیش از یکسال

تأمین کابل و تجهیزات فشار قوی و تجهیزات اعلام و اتفاء حریق نیروگاه جزیره قشم

کارفرما : گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

محل پروژه : منطقه آزاد جزیره قشم – نیروگاه تامین برق و آب

مدت پروژه : بیش از یکسال

تأمین کابل و تجهیزات فشار قوی و تجهیزات اعلام و اتفاء حریق نیروگاه جزیره قشم

کارفرما : گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

محل پروژه : منطقه آزاد جزیره قشم – نیروگاه تامین برق و آب

مدت پروژه : بیش از یکسال